Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

De consument is een natuurlijk persoon die niet geheel of hoofdzakelijk handelt binnen de uitoefening van een beroep of bedrijf. De handelaar is een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf hetzij persoonlijk of via een andere persoon die handelt in naam van de handelaar of namens de handelaar.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met DELIFE GmbH.

De presentatie van de producten in de webwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is een vrijblijvende online catalogus. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en vóór het plaatsen kunt u de gemaakte keuzes altijd corrigeren door middel van de daarvoor bestemde en van een uitleg voorziene correctiehulp in het bestelproces. Door de bestelknop aan te klikken plaatst u een bindende bestelling van de producten die zich in het winkelmandje bevinden. De ontvangst van uw bestelling wordt direct na verzending van de bestelling per e-mail bevestigd.

Wanneer het overeenkomst met ons wordt gesloten hangt af van de door u gekozen betalingswijze:

Klarna
Comfortabel en risicovrij. In samenwerking met Klarna bieden wij particuliere klanten de aankoop van facturen Klarna als betaalmogelijkheid aan. Bij een betaling met Klarna hoeft u nooit uw rekeninggegevens in te voeren en betaalt u 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Houd er rekening mee dat het factuuradres en afleveradres identiek moeten zijn. Nadere informatie en de volledige voorwaarden van Klarna voor de aankoop van facturen zijn te vinden op

Vooruitbetaling
Wij nemen uw bestelling aan door u binnen twee dagen een verklaring van aanvaarding te sturen in een separate e-mail waarin wij u onze bankgegevens verstrekken.

Kredietkaart
Met het plaatsen van de bestelling verstrekt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens. Nadat u zich als rechtmatige creditcardhouder heeft gelegitimeerd vragen wij uw kaartuitgevende instelling om de betalingstransactie uit te voeren en daardoor aanvaarden wij uw aanbod.

PayPal, PayPal Express
In het bestelproces wordt u doorgeleid naar de website van de online betaaldienst PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel vragen wij PayPal om de betaalingstransactie uit te voeren en daarmee aanvaarden we uw aanbod.

iDEAL
Met iDEAL hoeft u zich niet te registreren. U kunt iDEAL gebruiken als u bankiert bij een van de deelnemende banken. Na voltooiing van iDEAL, ontvangt DELIFE een real-time bevestiging dat goederen in voorraad onmiddellijk kunnen worden verzonden. iDEAL is gemakkelijk omdat alle betaalgegevens voor u worden ingevuld. Ook weet u direct of de betaling geslaagd is.

Amazon Payments
Na het aanklikken van de knop "Betalen met Amazon" wordt u nog voor afronding van het bestelproces in onze webwinkel doorgestuurd naar de website van de online-aanbieder Amazon. Daar kunt u het bij Amazon opgeslagen afleveradres en de betaalmethode uitkiezen en de betalingsopdracht aan Amazon bevestigen. Vervolgens wordt u teruggestuurd naar onze webwinkel waar u het bestelproces kunt afronden. Na het plaatsen van de bestelling vragen wij Amazon de betalingstransactie uit te voeren en daarmee aanvaarden wij uw aanbod.

Contante betaling bij afhalen
Wij nemen uw bestelling aan door u binnen twee dagen een verklaring van aanvaarding te sturen in een separate e-mail.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is nederlands. Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.

4. Leveringsvoorwaarden

Naast de aangegeven productprijzen zijn er nog de verzendkosten. Meer informatie over de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.
U hebt principieel de mogelijkheid om de goederen af te halen bij DELIFE GmbH, Ehrlicherstraße 19, 96237 Ebersdorf, Duitsland, tijdens de volgende openingsuren: Maandag tot vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, behalve op feestdagen. Laat het ons minstens één werkdag voor uw afhaling weten zodat wij de goederen vanuit ons magazijn ter beschikking kunnen stellen. U kunt voor uw goederen betalen met een EC-kaart of contant geld.
Wij leveren niet aan een postbusadres.

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling
Als u vooruitbetaling selecteert, noemen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en zullen de goederen na ontvangst van de betaling leveren.

Creditcard
Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens. Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Naar het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie inteleiden. De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure worden u nadere aanwijzingen gegeven.

iDEAL
Met iDEAL hoeft u zich niet te registreren. U kunt iDEAL gebruiken als u bankiert bij een van de deelnemende banken. Na voltooiing van iDEAL, ontvangt DELIFE een real-time bevestiging dat goederen in voorraad onmiddellijk kunnen worden verzonden. iDEAL is gemakkelijk omdat alle betaalgegevens voor u worden ingevuld. Ook weet u direct of de betaling geslaagd is.

Amazon Pay
Na het aanklikken van de knop "Betalen met Amazon" wordt u nog voor afronding van het bestelproces in onze webwinkel doorgestuurd naar de website van de online-aanbieder Amazon. Om via Amazon het bestelproces af te handelen en het factuurbedrag te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren en zich met uw inloggegevens legitimeren. Daar kunt u het bij Amazon opgeslagen afleveradres en de betalingsmethode kiezen en het gebruik van uw gegevens door Amazon en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie. Vervolgens wordt u teruggestuurd naar onze webwinkel waar u het bestelproces kunt afronden.Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie. Direct na plaatsing van de bestelling vragen wij Amazon om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door Amazon automatisch uitgevoerd.Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie.

Klarna rekening
Bij aankopen op rekening bij Klarna ontvangt u altijd eerst de goederen en heeft u altijd een betalingstermijn van 14 dagen. De volledige voorwaarden voor de aankoop van facturen zijn te vinden hier.

Contante betaling bij afhalen
Bij afhalen betaalt u het factuurbedrag contant.

6. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard. U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

7. Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers geldt: Het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van het product gaat over op u zodra wij de zaak aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of de andere voor de uitvoering van de verzending bevoegde persoon of instantie hebben afgegeven. Onder kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Handelswetboek) geregelde onderzoeks- en reclamatieplicht. Indien u de daarin geregelde mededeling niet doet, worden de goederen als aanvaard beschouwd, tenzij het een gebrek betreft dat niet kon worden ontdekt gedurende het onderzoek. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

8. Wettelijke en vrijwillige garanties

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken. Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen op grond van gebreken bij tweedehands artikelen een jaar vanaf het moment van aflevering van het product.Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor garantieclaims één jaar vanaf de risico-overdracht; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van verhaal volgens § 478 BGB blijven onaangetast. Met betrekking tot ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Indien het geleverde artikel defect is, geven wij de ondernemer in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door het leveren van een artikel dat vrij is van gebreken (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten wordt veroorzaakt.

  • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid.
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw.
  • in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen).
  • in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (productaansprakelijkheidsrecht) van toepassing zijn.

Informatie aangaande eventueel geldende bijkomende garanties en de precieze voorwaarden die daarvoor van kracht zijn vindt u bij het desbetreffende product en op de speciale informatiepagina's in de webwinkel.

Klantenservice: Uw verzoek wordt binnen 1 werkdag beantwoord op info@delife.eu. U kunt ons supportteam Ma - Vrij bereiken van 08:00 tot 17:00 uur via de gratis hotline: 0800 880 81 81 81.

9. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid,
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen,
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden. Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

11. Dispuutregeling

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

12. Slotbepalingen

Indien u ondernemer bent, geldt het Duitse recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag.