DELIFE - Onze inhoud voor u!

Bij DELIFE vindt u precies het droommeubilair waar u altijd al naar op zoek was! Anders, spannend, vol passie en emoties! Want leven is veel meer dan zich ergens te vestigen en tot rust te komen. Leven is de mogelijkheid om je eigen koninkrijk te creëren. Of het nu gaat om meubelen van massief hout of hoogglans, of het nu gaat om vintage-look of om klassieke tijdloosheid - wij helpen u het goede leven in uw vier muren te brengen. Daarom creëren we regelmatig content die u zal inspireren en vooruithelpen. Creëer je koninkrijk met ons!

 

Chat
DELIFE Trustedshops

 
 

Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.

 

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met DELIFE GmbH.

De presentatie van de producten in de webwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar is een vrijblijvende online catalogus. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en vóór het plaatsen kunt u de gemaakte keuzes altijd corrigeren door middel van de daarvoor bestemde en van een uitleg voorziene correctiehulp in het bestelproces. Door de bestelknop aan te klikken plaatst u een bindende bestelling van de producten die zich in het winkelmandje bevinden. De ontvangst van uw bestelling wordt direct na verzending van de bestelling per e-mail bevestigd.

Wanneer het overeenkomst met ons wordt gesloten hangt af van de door u gekozen betalingswijze:

Contante betaling bij afhalen
Wij aanvaarden uw bestelling door het versturen van een verklaring van aanvaarding in een aparte e-mail of door het leveren van het product binnen twee dagen.

SEPA incasso PLUS via Paymorrow
Bij levering van de bestelling geeft u een machtiging aan de online aanbieder Paymorrow. Paymorrow incasseert het factuurbedrag van uw bankrekening. Paymorrow informeert u direct na ontvangst van uw bestelling over de datum van de debitering van de rekening (de zogenaamde prenotificatie). Zo komt het contract met ons tot stand.

iDEAL
Met iDEAL hoeft u zich niet te registreren. U kunt iDEAL gebruiken als u bankiert bij een van de deelnemende banken. Na voltooiing van iDEAL, ontvangt DELIFE een real-time bevestiging dat goederen in voorraad onmiddellijk kunnen worden verzonden. iDEAL is gemakkelijk omdat alle betaalgegevens voor u worden ingevuld. Ook weet u direct of de betaling geslaagd is.

Vooruitbetaling
Wij nemen uw bestelling aan door u binnen twee dagen een verklaring van aanvaarding te sturen in een separate e-mail waarin wij u onze bankgegevens verstrekken.

Creditcard
In het bestelproces wordt u doorgeleid naar de website van de online betaaldienst PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel vragen wij PayPal om de betalingstransactie uit te voeren en daarmee aanvaarden we uw aanbod.

Amazon Payments
Na het aanklikken van de knop Betalen met Amazon wordt u nog voor afronding van het bestelproces in onze webwinkel doorgestuurd naar de website van de online-aanbieder Amazon. Daar kunt u het bij Amazon opgeslagen afleveradres en de betaalmethode uitkiezen en de betalingsopdracht aan Amazon bevestigen. Vervolgens wordt u teruggestuurd naar onze webwinkel waar u het bestelproces kunt afronden. Na het plaatsen van de bestelling vragen wij Amazon de betalingstransactie uit te voeren en daarmee aanvaarden wij uw aanbod.

Contante betaling bij afhalen
Wij nemen uw bestelling aan door u binnen twee dagen een verklaring van aanvaarding te sturen in een separate e-mail.
 

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is Duits.
Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. De tekst van de overeenkomst kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

4. Leveringsvoorwaarden

Voor leveringen in Duitsland brengen wij geen verzendkosten in rekening.
U hebt principieel de mogelijkheid om de goederen af te halen bij DELIFE GmbH, Ehrlicherstraße 19, 96237 Ebersdorf, Duitslands tijdens de volgende openingsuren: 08:00 – 16:00 uur.
Wij leveren niet af op een postbusadres. 

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Vooruitbetaling
Als u vooruitbetaling selecteert, noemen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en zullen de goederen na ontvangst van de betaling leveren.

Creditcard
Met het plaatsen van de bestelling stuurt u ons tegelijkertijd uw creditcardgegevens. Nadat u zich als rechtmatige kaarthouder hebt gelegitimeerd, vragen wij direct na de bestelling de uitgevende instelling van uw creditcard om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door de uitgevende instelling van de creditcard automatisch uitgevoerd en uw kaart wordt gedebiteerd.

PayPal
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst PayPal. Om het factuurbedrag via Paypal te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we PayPal de betalingstransactie in te leiden.

iDEAL
Met iDEAL hoeft u zich niet te registreren. U kunt iDEAL gebruiken als u bankiert bij een van de deelnemende banken. Na voltooiing van iDEAL, ontvangt DELIFE een real-time bevestiging dat goederen in voorraad onmiddellijk kunnen worden verzonden. iDEAL is gemakkelijk omdat alle betaalgegevens voor u worden ingevuld. Ook weet u direct of de betaling geslaagd is.

Amazon Pay
Na het aanklikken van de knop Betalen met Amazon wordt u nog voor afronding van het bestelproces in onze webwinkel doorgestuurd naar de website van de online-aanbieder Amazon. Om via Amazon het bestelproces af te handelen en het factuurbedrag te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren en zich met uw inloggegevens legitimeren. Daar kunt u het bij Amazon opgeslagen afleveradres en de betalingsmethode kiezen en het gebruik van uw gegevens door Amazon en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie.  Vervolgens wordt u teruggestuurd naar onze webwinkel waar u het bestelproces kunt afronden. Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie. Direct na plaatsing van de bestelling vragen wij Amazon om uitvoering van de betalingstransactie. De betalingstransactie wordt door Amazon automatisch uitgevoerd. Bij de bestelprocedure krijgt u nadere informatie.

Contante betaling bij afhalen
Bij afhalen betaalt u het factuurbedrag contant.

6. Herroepingsrecht

U heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de herroepingsinstructie.

7. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.
Voor ondernemers geldt aanvullend: Wij behouden ons de eigendom van de producten voor totdat alle vorderingen op basis van de lopende zakelijke relatie zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in de normale loop van uw zakelijke activiteiten gebruiken of doorverkopen; alle uit die doorverkoop voortvloeiende vorderingen worden door u - ongeacht of die onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door met een ander goed worden verbonden of gemengd - bij voorbaat ten belope van het factuurbedrag aan ons gecedeerd, en die cessie wordt door ons aanvaard.  U behoudt het recht om die vorderingen te incasseren, maar wij mogen die vorderingen ook zelf incasseren, indien en voor zover u in gebreke blijft bij de nakoming van uw betalingsverplichtingen.

8. Schade tijdens bezorging

Voor consumenten geldt: Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade indien mogelijk onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en moet u zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.


Voor ondernemers geldt: Het risico van de onbedoelde teloorgang en onbedoelde verslechtering van het product gaat over op u zodra wij de zaak aan de vervoerder, de vrachtvervoerder of de andere voor de uitvoering van de verzending bevoegde persoon of instantie hebben afgegeven. Onder kooplieden geldt de in § 377 HGB (Duits Handelswetboek) geregelde onderzoeks- en reclamatieplicht. Indien u de daarin geregelde mededeling niet doet, worden de goederen als aanvaard beschouwd, tenzij het een gebrek betreft dat niet kon worden ontdekt gedurende het onderzoek. Dit geldt niet indien wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

9. Garanties

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
Bij aankoop van gebruikte goederen door de consument geldt het volgende: indien het gebrek na een jaar na levering van de goederen optreedt, zijn aanspraken op gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen worden opgeëist. 
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor garantieclaims voor nieuw geproduceerde goederen één jaar vanaf de risico-overdracht. De verkoop van gebruikte goederen vindt plaats onder uitsluiting van garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.
Met betrekking tot ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Indien het geleverde artikel defect is, geven wij de ondernemer in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door het leveren van een artikel dat vrij is van gebreken (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten wordt veroorzaakt.

  • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
  • in geval van opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim en frauduleuze opzet
  • in geval van niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • in het kader van een garantiebelofte, indien overeengekomen
  • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet is opengesteld.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de exacte voorwaarden vindt u bij het product en op de speciale informatiepagina's in de onlineshop.
Klantenservice: Uw aanvraag wordt binnen 1 werkdag beantwoord. U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor vragen en klachten van maandag t/m vrijdag van 08:00 - 17:00 uur op het telefoonnummer 0800 880 81 81 (vanuit het buitenland belt u +49 (0) 49 9562 400 640) of via e-mail aan info@delife.eu


Tijdens onze kantooruren is onze Live Support ook beschikbaar om uw vragen te beantwoorden via een geïntegreerd chatprogramma. 

10. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

  • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
  • Bij gegeven garanties, vooor zover overeengekomen
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) van toepassing zijn.

In geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij sluiting van de overeenkomst voorzienbare schade, waarmee in zulke gevallen normaal rekening moet worden gehouden. Voor het overige worden alle vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

11. Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen: Trusted Shops https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf
 

12. Dispuutregeling

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken. 

13. Slotbepalingen

Indien u ondernemer bent, geldt het Duitse recht met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
Indien u handelaar bent in de zin van het Handelgesetzbuch (Duits Handelswetboek), publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.