Privacyverklaring

Wij verheugen ons over uw interesse in onze online-shop. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy. Hieronder vindt u uitvoerige informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoek (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt.

De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij
In het kader van verwerking in opdracht van ons levert een derde partij namens ons diensten ten behoeve van de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of op de daarvoor bedoelde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder aangegeven, worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats op de hier uitgelegde manier.
Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Gegevensverzameling en -verwerking ter uitvoering van de overeenkomst en bij het openen van een klantenaccount

Wij verzamelen persoonsgegevens als u ons deze in het kader van uw bestelling, als u met ons contact opneemt (bijv. via een contactformulier of mail) of als u een klantaccount aanmaakt, vrijwillig aan ons doorgeeft. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, omdat wij in dergelijke gevallen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst respectievelijk voor de verwerking van het contact of het aanmaken van het account en u zonder het opgeven ervan de bestelling en/of de opening van het account niet kunt voltooien of het contactformulier niet kunt versturen. Welke gegevens precies worden verzameld, is in het respectieve formulier zichtbaar. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens conform art. 6, lid 1, zin 1, onder b AVG voor de afwikkeling van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst, of het verwijderen van uw klantaccount, worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de van toepassing zijnde belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk gewenst moment mogelijk en kan of door een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount plaatsvinden.

3. Doorgifte van gegevens

Ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan het verzendbedrijf dat opdracht heeft de levering uit te voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen. Naargelang van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces uitkiest, geven wij ten behoeve van de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling en evt. aan de in opdracht van ons werkende betalingsdienstaanbieders c.q. aan de uitgekozen betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de uitgekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. Daarop is de privacyverklaring van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder van toepassing. Wij maken gebruik van de diensten van een betalingsdienstaanbieder.Dit bedrijf is gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De doorgifte van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt uitsluitend plaats indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte van gegevens aan verzendbedrijven
In overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 S. 1 lit. f DSGVO geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de gekozen verzendprovider, zodat deze contact met u kan opnemen vóór de levering met het oog op de aankondiging of coördinatie van de levering.

Deze kan op elk moment door middel van een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of rechtstreeks bij het verzendbedrijf onder het hieronder vermelde contactadres worden herroepen. Na het herroepen verwijderen wij uw hiertoe opgegeven gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u middels deze verklaring informeren.

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

DHL Home Delivery GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Duitsland

IDS Logistik GmbH
Saaläckerstraße 8
63801 Kleinostheim
Duitsland

4. E-mail nieuwsbrief en reclame per post

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor noodzakelijke of afzonderlijk door u ingevoerde gegevens zodat wij u op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG regelmatig onze nieuwsbrief toe kunnen sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.
De nieuwsbrief wordt in het kader van een verwerking namens ons verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.
De nieuwsbrief wordt in opdracht van ons door een dienstverlenend bedrijf verzonden, aan welk bedrijf wij daarom uw e-mailadres doorgeven. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Reclame via de post uw recht van bezwaar
Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten via de post. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevende, gerechtvaardigde belang van een promotionele benadering van onze klanten conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG.

5. Gegevensverwerking bij de uitvoering van de betaling

Identiteitsverificatie en beoordeling van de kredietwaardigheid door Klarna betaaldiensten
Als u kiest voor Klarna betaaldiensten verzoeken wij u om toestemming conform art. 6, lid 1, zin 1, onder a AVG voor het doorgeven aan Klarna van de nodige gegevens voor de afwikkeling van de betaling en de uitvoering van een identiteitsverificatie en een beoordeling van de kredietwaardigheid. In Duitsland kunnen voor de identiteitsverificatie en de beoordeling van de kredietwaardigheid de in de privacyverklaring van Klarna genoemde kredietinformatiebureaus worden ingezet.
De ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling gebruikt Klarna voor een afgewogen besluit over de basis, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.
U kunt uw toestemming op elk moment door middel van een bericht via de onderstaande contactgegevens herroepen. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betaalopties niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment door middel van een bericht aan Klarna intrekken.

6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Ten behoeve van het zichtbaar aanbrengen van het Trusted Shops keurmerk en het aanbod aan klanten om lid te worden van Trusted Shops, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van ons aanbod conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij elke klik op de Trustbadge slaat de server automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de website automatisch overschreven.
Andere persoonsgegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven, voor zover u na afloop van een bestelling heeft gekozen voor het gebruik van Trusted Shops-producten of al geregistreerd staat voor het gebruik daarvan. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst.

7. Cookies en webanalyse

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te kunnen tonen of ten behoeve van marktonderzoek maken wij op verschillende websites gebruik van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur wordt opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur achter en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (persistente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of u ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in zijn geheel uitsluiten. Elke browser is anders voor wat betreft het beheren van de cookie-instellingen. Dit staat beschreven in het hulpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit menu vindt u in uw respectievelijke browser onder de volgende links:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
Firefox™ https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van het websitebezoek
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor website analyse. De webanalyseservice wordt aangeboden door Google Ireland Limited, een bedrijf naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient om onze overwegend gerechtvaardigde belangen te beschermen in een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f DSGVO. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die de analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres ingekort voor verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het anonieme IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in dit verband verzamelde gegevens worden gewist nadat wij het gebruik van Google Analytics voor het beoogde doel en aan het einde van het gebruik ervan hebben stopgezet.

Voor zover informatie wordt overgebracht naar en door Google wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt Google verhinderen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld en door het downloaden en installeren van de onder de volgende link beschikbare browserplug-in worden verwerkt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browser plug-in kunt u deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens van deze website verzamelt. Er wordt een opt-out cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Mouseflow voor webanalyse
Mouseflow is een webanalysetool om het gebruikersgedrag op een website te analyseren en de gebruikerservaring te optimaliseren. Onze diensten omvatten sessieherhalingen/opnames, warmtekaarten, trechter- en formulieranalyse, evenals feedback campagnes. Meer informatie over de functionaliteit is te vinden hier.
Voor zover informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op Mouseflow servers in de VS, is Mouseflow ApS gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kan worden bekeken hier. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

Wanneer u een website bezoekt die gebruik maakt van Mouseflow, wordt deze informatie verzameld:

 • Clicks, muisbewegingen, zweven, scrollen
 • Browser
 • Apparaat (desktop/tablet/mobiel)
 • Taal
 • Bedieningssysteem
 • Schermresolutie
 • Bezoekingsduur
 • Navigatie (URL's)
 • Pagina-inhoud (HTML)
 • ISP & Stad (Stad, Staat, Land)
 • Toetsenbordinvoer (alleen voor betrokkenen buiten de EU/EER in niet-EU/EER-rekeningen en nooit voor wachtwoorden, nummers of uitgesloten velden)
 • Referrerrer URL
 • Type bezoeker (eerste bezoeker/returner)
 • Individuele tags of variabelen

De gegevens worden opgeslagen voor 1-12 maanden, afhankelijk van het plan van de klant.

U kunt het volgen met Mouseflow uitschakelen door op de volgende link te klikken: https://mouseflow.de/opt-out/.

Het huidige privacybeleid van Mouseflow is te vinden op https://mouseflow.de/privacy/. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met het doel een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aan te maken met effect voor de toekomst.

Moebel.de Tracering
Moebel.de (moebel.de furnishing & living AG, Gertrudenstrasse 3, 20095 Hamburg). Klik hier voor privacy informatie op: https://www.moebel.de/datenschutz.

Deze traceringsprocedure wordt gebruikt voor de correcte vastlegging en facturatie van reclamediensten van de bovenvermelde partners. Conversion tracking cookies slaan geen persoonlijke gegevens op, maar alleen de ID van de partner websites die betrokken zijn bij de reclamediensten, de omvang van een daaruit voortvloeiende bestelling, en het ordernummer van het reclamemateriaal waarop u geklikt (banner, tekst link, enz.) dat nodig is voor de verwerking van de betaling. De bewaartermijn van de verzamelde informatie is niet beperkt. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies van derden in uw browser deactiveren of online deactiveren bij de hier vermelde serviceproviders (opt-out).

Google Kaarten
Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

8. Reclame via marketingnetwerken

Google AdSense
Onze website verhuurt via Google AdSense ruimte voor advertenties van derden en webnetwerken. Deze advertenties krijgt u op verschillende plaatsen op deze website te zien. In het kader van de integratie van Google AdSense wordt bij alle bezoekers van de website het zgn. Double-Click-cookie van Google geplaatst.

Hierdoor kan reclame die tegemoet komt aan uw belangstelling worden getoond, door automatische koppeling aan een ID onder pseudoniem, met behulp waarvan de interesses op basis van bezoeken aan deze en andere websites zijn vastgesteld. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van onze website conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. Aan het einde van ons gebruik van Google AdSense en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.

Google AdSense is een dienst van Google LLC (www.google.nl). Google LLC is met het hoofdkantoor gevestigd in de VS. Voor dit land bestaat een besluit over voldoende gegevensbescherming van de Europese Commissie. Dit is gebaseerd op het EU-US Privacy Shield, waaronder Google Inc. is gecertificeerd. U kunt een recent certificaat hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list.

U kunt het DoubleClick-cookie via deze link deactiveren. Verder kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie krijgen over het plaatsen van cookies en uw instellingen in dat kader aanpassen.

Google AdWords Remarketing
Via Google Adwords maken wij voor deze website reclame, zowel in de Google zoekresultaten als op de websites van derden. Daarbij wordt bij het bezoek aan onze website het zgn. remarketingcookie van Google geplaatst, dat automatisch via een cookie-ID onder pseudoniem op basis van de door u bezochte websites een op uw belangstelling gebaseerde reclame mogelijk maakt. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van onze website conform art. 6, lid 1, zin 1, onder f AVG. Aan het einde van ons gebruik van Google AdWords Remarketing en de nagestreefde doeleinden, worden de in deze verband verzamelde gegevens verwijderd.

Een verdergaande verwerking van gegevens vindt alleen plaats ingeval u tegenover Google toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw website- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account en het personaliseren van advertenties, die u online te zien krijgt, op basis van informatie uit uw Google-account afkomstig is. Als u in dat geval tijdens het bezoek op onze website ingelogd bent bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google-Analyticsgegevens, om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing aan te maken en te definiëren. Ten behoeve daarvan worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk aan gegevens van Google Analytics gekoppeld, zodat doelgroepen kunnen worden aangemaakt.

Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.nl). Google LLC is met hoofdkantoor gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op grond van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste voor onder het Privacy Shield gecertificeerde bedrijven een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt het remarketing-Cookie via deze link deactiveren. Verder kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie krijgen over het plaatsen van cookies en uw instellingen in dat kader aanpassen.

Criteo Opnieuw richten
Via onze reclamepartner Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, adverteren wij deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch een cookie van deze providers of hun partners ingesteld, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing van onze website.

U kunt het retargeting cookie deactiveren door op een van de volgende links te klikken: https://www.criteo.com/de/privacy/.

U kunt ook het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de opt-outpagina van het Netwerkreclame Initiatief te gaan.

Nextperf Opnieuw richten
Via onze reclamepartner Nextperformance GmbH, Schlegelstrasse 26c, 10115 Berlijn, Duitsland, adverteren wij deze website in zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch een cookie van deze providers of hun partners ingesteld, die op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing van onze website.

U kunt het retargeting cookie uitschakelen door op een van de volgende links te klikken: http://www.nextperf.com/de/privacy/.

U kunt ook het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de opt-outpagina van het Netwerkreclame Initiatief te gaan.

LiveZilla (live chat systeem)
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft het LiveZilla onderdeel geïntegreerd in deze website. LiveZilla is een live chat software die directe communicatie met websitebezoekers mogelijk maakt. De ontwikkelaar van de LiveZilla component is LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Duitsland.

Met een klik op het chatsymbool (zijbalk rechts) of met een klik op live chat in de voettekst, worden gegevens verzameld met als doel het live chat systeem te bedienen en de werking van het systeem te analyseren. Meer informatie over LiveZilla is te vinden op http://www.livezilla.net/home/de/. De LiveZilla component plaatst een cookie op het informatietechnologie systeem van de persoon. Via de LiveZilla-cookie kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. We gebruiken LiveZilla alleen met geactiveerde IP anoniemisatie/maskering. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Uw gegevens worden na 30 dagen automatisch gewist.

De betrokkene kan het instellen van cookies door onze website te allen tijde, zoals hierboven reeds beschreven, door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zich derhalve te allen tijde tegen het instellen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat de LiveZillacomponent een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door LiveZilla is ingesteld, te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De actuele voorschriften voor de gegevensbescherming van LiveZilla GmbH vindt u op https://www.livezilla.net/disclaimer/de/. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel met gevolgen voor de toekomst.

9. Social media plugins

Youtube videoplugins
Op deze website is inhoud die door derden wordt aangeboden geïntegreerd. Deze inhoud wordt beschikbaar gesteld door Google Inc (“aanbieder”).
Youtube wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Bij video's van Youtube, die op onze website zijn geïntegreerd, is de privacymodus is ingeschakelt. Dit betekent dat geen informatie van websitebezoekers bij Youtube worden geregistreerd en opgeslagen, tenzij zij de video afspelen.
De integratie van de video's dient ter behartiging van onze legitieme belangen voor een optimale marketing van ons aanbod, die overheersen bij het afwegen van de respectieve belangen van de partijen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 onder f AGV.
Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede uw overeenkomstige rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy vindt u in de toelichting op de gegevensbescherming van Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

U hebt recht op kosteloze informatie over de bij ons met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens, evenals in voorkomend geval recht op rectificatie, beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid of wissing van de gegevens.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u zich wenden tot onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming

Martin Sailer-Arnold
Ehrlicherstraße 19
96237 Ebersdorf
Duitsland
datenschutz@delife.eu

Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.